SAFIRs Cisterner

Det senaste 1,5 året har det hänt mycket på SAFIRs cisternområde.

  • SAFIR har målat två cisterner och det har byggts en lossningsplats.
  • Nivålarm har installerats på cisternerna med larm till lossnings-/pumpplats.
  • Alla cisterner har fått en egen röranslutning för att säkrare och snabbare kunna lossa/lasta lastbilar.
  • Till detta kommer besiktningar och kontroller som sker löpande med bl.a. besiktning av cisterner och elbesiktning.