Nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

MSB ger möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning. Den nya föreskriften är tänkt att  ersätta Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor, Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4, Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen samt Statens räddningsverks föreskrift (SRVFS 2005:10) med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor.

Läs mer om förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor hos MSB.