SAFIR – Samarbetsgrupp för industrins resurssamling

SAFIR är en ekonomisk förening, verksam i sydvästra Skåne sedan 1995, där ett antal företag samarbetar för ökad säkerhet.

SAFIR har samarbetsavtal med företag som kan bistå ett skadedrabbat medlemsföretag i samband med en olycka. Exempel på detta är de företagsanpassade larmplaner som finns tillgängliga hos Securitas.

Föreningen har tillgång till flera cisterner där det finns beredskap för att kunna ta emot släckvatten eller andra produkter.

För att bidra till ökad kunskap bland medlemsföretagen arrangerar SAFIR dessutom föreläsningar, workshops och olika utbildningar som anpassas efter medlemsföretagens behov.