Vad vi erbjuder

Släckvattencistern

I SAFIRs cisternpark kan medlemsföretagen lägga in släckvatten eller andra miljöfarliga produkter vid en eventuell olycka. Läs våra villkor här.

Blankett för att hyra släckvattencistern finns på våra medlemssidor.

Utbildning

I samarbete med BSL Industri/BSL Academy erbjuder SAFIR utbildning för våra medlemsföretag. För mer information om utbildningar, se våra medlemssidor.